Kemi - Ångström med i universitetets pris "Årets mest lovande innovationsprojekt"

2019-12-19

Femton projekt har tilldelats utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt 2019. Med denna utmärkelse vill UU Innovation uppmärksamma lovande innovationsprojekt som startats av eller drivs i samarbete med forskare och studenter vid Uppsala universitet. Utmärkelsen delades ut vid ett evenemang i Humanistiska teatern den 9 december.

Utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt delas ut till projekt som kan ha samhällsnytta som primärt mål, ha kommersiellt fokus eller vara inriktade mot samverkan. Det gemensamma är att projekten har fått stöd av UU Innovation och lyckats attrahera extern finansiering som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna.

Det är professor Jöns Hilborn och Oommen Varghese från polymerkemi som står bakom det vinnande projektet som heter "Uppsala Therapeutics". Motivationen lyder som följande:

Uppsala Therapeutics – ny design av befintlig teknik skapar förutsättningar för nya läkemedel

Det finns fortfarande ett antal sjukdomar för vilka behandlingsmöjligheterna är mycket begränsade, eller där det helt saknas alternativ. Många av dessa skulle kunna dra nytta av läkemedel baserade på så kallad RNA interferens, med vilken skadliga eller felaktiga protein kan reduceras. Dessvärre har det varit svårt att omsätta tekniken till användbara läkemedel. Uppsala Therapeutics har utvecklat en ny design av de interfererande RNA-molekylerna, som löser många av de tidigare problemen. Bakom företaget står Jöns Hillborn och Oommen Varghese, båda forskare inom polymerkemi vid Institutionen för kemi – Ångström, tillsammans med Oommen P Oommen vid Tampere University och Victor Hartman som är VD för bolaget. Forskarna har fått finansiering genom Vinnovas program VFT+ för att vidareutveckla sin lösning kommersiellt.

Stort grattis till både Jöns och Oommen!

Läs den fullständiga artikeln på Uppsala universitets centrala webbplats

Fler nyheter

Kemi - Ångström med i universitetets pris "Årets mest lovande innovationsprojekt"

2019-12-19

Femton projekt har tilldelats utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt 2019. Med denna utmärkelse vill UU Innovation uppmärksamma lovande innovationsprojekt som startats av eller drivs i samarbete med forskare och studenter vid Uppsala universitet. Utmärkelsen delades ut vid ett evenemang i Humanistiska teatern den 9 december.

Utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt delas ut till projekt som kan ha samhällsnytta som primärt mål, ha kommersiellt fokus eller vara inriktade mot samverkan. Det gemensamma är att projekten har fått stöd av UU Innovation och lyckats attrahera extern finansiering som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna.

Det är professor Jöns Hilborn och Oommen Varghese från polymerkemi som står bakom det vinnande projektet som heter "Uppsala Therapeutics". Motivationen lyder som följande:

Uppsala Therapeutics – ny design av befintlig teknik skapar förutsättningar för nya läkemedel

Det finns fortfarande ett antal sjukdomar för vilka behandlingsmöjligheterna är mycket begränsade, eller där det helt saknas alternativ. Många av dessa skulle kunna dra nytta av läkemedel baserade på så kallad RNA interferens, med vilken skadliga eller felaktiga protein kan reduceras. Dessvärre har det varit svårt att omsätta tekniken till användbara läkemedel. Uppsala Therapeutics har utvecklat en ny design av de interfererande RNA-molekylerna, som löser många av de tidigare problemen. Bakom företaget står Jöns Hillborn och Oommen Varghese, båda forskare inom polymerkemi vid Institutionen för kemi – Ångström, tillsammans med Oommen P Oommen vid Tampere University och Victor Hartman som är VD för bolaget. Forskarna har fått finansiering genom Vinnovas program VFT+ för att vidareutveckla sin lösning kommersiellt.

Stort grattis till både Jöns och Oommen!

Läs den fullständiga artikeln på Uppsala universitets centrala webbplats