EU-kommissionen godkänner 3,2 miljarder euro till stöd för ett paneuropeiskt forsknings- och innovationsprojekt inom alla delar av batterivärdekedjan

2019-12-10

Europeiska kommissionen har enligt EU: s statsstödregler godkänt ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (”IPCEI”) som gemensamt anmälts av Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Sverige för att stödja forskning och innovation inom det gemensamma europeiska prioriteringsområdet för batterier.

Margrethe Vestager, vice-president ”Europe fit for the Digital Age” och kommissionsledamot med ansvar för konkurrenspolitiken, sa: ”Batteriproduktion i Europa är av strategiskt intresse för vår ekonomi och samhälle på grund av dess potential vad gäller ren rörlighet och energi, jobbskapande, hållbarhet och konkurrenskraft. Våra viktiga projekt med gemensamt europeiskt intresse gör det möjligt för offentliga myndigheter och industrier från flera medlemsstater att träffas och utforma ambitiösa innovationsprojekt med positiva effekter på industrisektorer och regioner. Detta stöd kommer att se till att detta viktiga projekt kan gå vidare utan onödigt snedvriden konkurrens.”

Läs mer om detta på EU:s officiella hemsida

Fler nyheter

EU-kommissionen godkänner 3,2 miljarder euro till stöd för ett paneuropeiskt forsknings- och innovationsprojekt inom alla delar av batterivärdekedjan

2019-12-10

Europeiska kommissionen har enligt EU: s statsstödregler godkänt ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (”IPCEI”) som gemensamt anmälts av Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Sverige för att stödja forskning och innovation inom det gemensamma europeiska prioriteringsområdet för batterier.

Margrethe Vestager, vice-president ”Europe fit for the Digital Age” och kommissionsledamot med ansvar för konkurrenspolitiken, sa: ”Batteriproduktion i Europa är av strategiskt intresse för vår ekonomi och samhälle på grund av dess potential vad gäller ren rörlighet och energi, jobbskapande, hållbarhet och konkurrenskraft. Våra viktiga projekt med gemensamt europeiskt intresse gör det möjligt för offentliga myndigheter och industrier från flera medlemsstater att träffas och utforma ambitiösa innovationsprojekt med positiva effekter på industrisektorer och regioner. Detta stöd kommer att se till att detta viktiga projekt kan gå vidare utan onödigt snedvriden konkurrens.”

Läs mer om detta på EU:s officiella hemsida