Lynn Kamerlin - Wallenberg Scholar

2019-12-05

På bara några decennier har vissa enzymer utvecklat förmågan att bryta ned organosfosfater, giftiga kemikalier som finns i pesticider och nervgas. Lynn Kamerlin använder avancerade datorberäkningar för att förstå den snabba evolutionen. Målet är att kunna skräddarsy enzymer och bidra till nya behandlingar mot organofosfatförgiftning.

Att Lynn Kamerlin forskar inom just beräkningsbiologi känns logiskt när hon engagerat berättar om sina favoritämnen, och att hon skrev sitt första datorprogram när hon var fyra år gammal.

– Jag älskar kemi, och matematik. Grunden till biologi är ju kemi, för vi är alla uppbyggda av molekyler och kemiska reaktioner. I min forskning om hur enzymer utvecklas för jag ihop dessa tre områden.

Läs mer om Lynns forskning på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses hemsida

Fler nyheter

Lynn Kamerlin - Wallenberg Scholar

2019-12-05

På bara några decennier har vissa enzymer utvecklat förmågan att bryta ned organosfosfater, giftiga kemikalier som finns i pesticider och nervgas. Lynn Kamerlin använder avancerade datorberäkningar för att förstå den snabba evolutionen. Målet är att kunna skräddarsy enzymer och bidra till nya behandlingar mot organofosfatförgiftning.

Att Lynn Kamerlin forskar inom just beräkningsbiologi känns logiskt när hon engagerat berättar om sina favoritämnen, och att hon skrev sitt första datorprogram när hon var fyra år gammal.

– Jag älskar kemi, och matematik. Grunden till biologi är ju kemi, för vi är alla uppbyggda av molekyler och kemiska reaktioner. I min forskning om hur enzymer utvecklas för jag ihop dessa tre områden.

Läs mer om Lynns forskning på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses hemsida