Månadens grundämne - Holmium (Ho) & Tulium (Tm)

2019-11-07

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Holmium (Ho) och Tulium (Tm) är vårt 12:e och 13:e grundämne i vår serie om grundämnen som hittats av forskare från Sverige.

Holmium, precis som de andra sällsynta jordartsmetallerna har holmium någon form av intressant magnetisk egenskap. Detta används till exempel effektivt i magnetkameror. Ett annat användningsområde för holmium är inom laserkirurgin. Där används holmium ofta som tillsats i solida lasrar av kristaller av yttriumaluminiumgranat. Färgcentra bildas av föroreningar av holmium i kristall och glas. De lagrar optisk energi som frigörs i form av en laserpuls.

Holmium upptäcktes först av forskarna Jacques-Loius Soret och Marc Delafontaine år 1878, de döpte då ämnet till "grundämne x" för att de inte riktigt kunde framställa det igen. Inom ett år upptäcktes ämnet ytterligare en gång. Denna gång av Per Teodor Cleve då han studerade malm innehållande erbiumoxid. Upptäckten skedde tack vare att holmium förekom som en förorening i hans prov. Det är också Cleve som la grunden till namnet då han döpte ämnet han hittat till "holmia" efter Stockholm.

Tulium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Rent tulium är en silvervit, smidbar, i luft beständig metall, som lätt kan skäras med kniv. Det förekommer endast mycket sparsamt i jordskorpan och den viktigaste råvarukällan är monazitsand.

Tulium upptäcktes också av Per Teodor Cleve och han gav det namnet Tulium efter Thule som är den latinska benämningen på norden.

Fler nyheter

Månadens grundämne - Holmium (Ho) & Tulium (Tm)

2019-11-07

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Holmium (Ho) och Tulium (Tm) är vårt 12:e och 13:e grundämne i vår serie om grundämnen som hittats av forskare från Sverige.

Holmium, precis som de andra sällsynta jordartsmetallerna har holmium någon form av intressant magnetisk egenskap. Detta används till exempel effektivt i magnetkameror. Ett annat användningsområde för holmium är inom laserkirurgin. Där används holmium ofta som tillsats i solida lasrar av kristaller av yttriumaluminiumgranat. Färgcentra bildas av föroreningar av holmium i kristall och glas. De lagrar optisk energi som frigörs i form av en laserpuls.

Holmium upptäcktes först av forskarna Jacques-Loius Soret och Marc Delafontaine år 1878, de döpte då ämnet till "grundämne x" för att de inte riktigt kunde framställa det igen. Inom ett år upptäcktes ämnet ytterligare en gång. Denna gång av Per Teodor Cleve då han studerade malm innehållande erbiumoxid. Upptäckten skedde tack vare att holmium förekom som en förorening i hans prov. Det är också Cleve som la grunden till namnet då han döpte ämnet han hittat till "holmia" efter Stockholm.

Tulium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Rent tulium är en silvervit, smidbar, i luft beständig metall, som lätt kan skäras med kniv. Det förekommer endast mycket sparsamt i jordskorpan och den viktigaste råvarukällan är monazitsand.

Tulium upptäcktes också av Per Teodor Cleve och han gav det namnet Tulium efter Thule som är den latinska benämningen på norden.