Månadens grundämnen - Erbium (Er) och Terbium (Tb)

2019-10-10

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Erbium (Er) och Terbium (Tb) är vårt tionde och elfte grundämne i vår serie om grundämnen som hittats av forskare från Sverige.

Erbium är en sällsynt bergart som förekommer ofta men i så små mängder att det räknas som sällsynt. Erbium har benämnts efter gruvan i Ytterby i Stockholms skärgård och upptäcktes år 1843 av Carl Gustaf Mosander.

Idag används Erbium främst som dopämne i fiberoptiska kablar. Erbiumatomerna kan nämligen exciteras, varefter de sänder ut fotoner med samma våglängd som signalen i kabeln när de faller tillbaka till en lägre nivå.

Terbium upptäcktes i anslutning till Erbium, i samma gruva och av Carl Gustaf Mosander. Det används i laserteknik, lysrör och i bildrör för TV-apparater.

Fler nyheter

Månadens grundämnen - Erbium (Er) och Terbium (Tb)

2019-10-10

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Erbium (Er) och Terbium (Tb) är vårt tionde och elfte grundämne i vår serie om grundämnen som hittats av forskare från Sverige.

Erbium är en sällsynt bergart som förekommer ofta men i så små mängder att det räknas som sällsynt. Erbium har benämnts efter gruvan i Ytterby i Stockholms skärgård och upptäcktes år 1843 av Carl Gustaf Mosander.

Idag används Erbium främst som dopämne i fiberoptiska kablar. Erbiumatomerna kan nämligen exciteras, varefter de sänder ut fotoner med samma våglängd som signalen i kabeln när de faller tillbaka till en lägre nivå.

Terbium upptäcktes i anslutning till Erbium, i samma gruva och av Carl Gustaf Mosander. Det används i laserteknik, lysrör och i bildrör för TV-apparater.