Månadens grundämne - Litium (Li) & Selen (Se)

2019-08-12

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Litium och selen är vårt sjätte och sjunde grundämne i vår serie av grundämnen som hittats av forskare från Sverige.

Litium upptäcktes först när Johan August Arfwedson studerade mineralen petalit som tidigare hittats av en brasiliansk mineralog vid namn José Bonifácio de Andrada e Silva. Ni kanske främst känner igen metallen som en del av laddningsbara batterier (litium-jon).

Selen upptäcktes när Jacob Berzelius undersökte ett rödaktigt slam från blykamrarna i Gripsholms svavelsyrafabrik. Vid en första undersökning trodde Berzelius att det var spår av tellur i slammet men vid en grundligare undersökning så insåg han att det var ett nytt grundämne. Berzelius valde att döpa ämnet till selen, som betyder måne, för att tellur är döpt efter jorden (Tellus).

Fler nyheter

Månadens grundämne - Litium (Li) & Selen (Se)

2019-08-12

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Litium och selen är vårt sjätte och sjunde grundämne i vår serie av grundämnen som hittats av forskare från Sverige.

Litium upptäcktes först när Johan August Arfwedson studerade mineralen petalit som tidigare hittats av en brasiliansk mineralog vid namn José Bonifácio de Andrada e Silva. Ni kanske främst känner igen metallen som en del av laddningsbara batterier (litium-jon).

Selen upptäcktes när Jacob Berzelius undersökte ett rödaktigt slam från blykamrarna i Gripsholms svavelsyrafabrik. Vid en första undersökning trodde Berzelius att det var spår av tellur i slammet men vid en grundligare undersökning så insåg han att det var ett nytt grundämne. Berzelius valde att döpa ämnet till selen, som betyder måne, för att tellur är döpt efter jorden (Tellus).