Månadens grundämne - Mangan (Mn)

2019-05-03

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Det fjärde grundämnet i vår serie av grundämnen som hittats av svenska kemister så finner vi mangan (Mn). Det upptäcktes först av Carl Wilhelm Scheele som använde mangandioxid för att producera klor. Men den första framställningen av metallen mangan gjordes av Johan Gottlieb Gahn, som likt Scheele också studerade vid Uppsala Universitet. 
Han uppnådde detta genom reduktion av brunsten med kol år 1774. Han gav ämnet namnet magnesium, vilket senare ändrades till mangan.

Man har upptäckt att spartanskt stål innehöll mangan vilket innebär att stålet blev väldigt hårt. Vilket innebar att det användes för att tillverka stål och det används idag vid tillverkning av rostfritt stål. Mangandioxid har tidigare använts för att producera klor och var också en del av glastillverkning, då man kan använda sig av mangandioxid för att ta bort färg från glas.

Fler nyheter

Månadens grundämne - Mangan (Mn)

2019-05-03

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

Det fjärde grundämnet i vår serie av grundämnen som hittats av svenska kemister så finner vi mangan (Mn). Det upptäcktes först av Carl Wilhelm Scheele som använde mangandioxid för att producera klor. Men den första framställningen av metallen mangan gjordes av Johan Gottlieb Gahn, som likt Scheele också studerade vid Uppsala Universitet. 
Han uppnådde detta genom reduktion av brunsten med kol år 1774. Han gav ämnet namnet magnesium, vilket senare ändrades till mangan.

Man har upptäckt att spartanskt stål innehöll mangan vilket innebär att stålet blev väldigt hårt. Vilket innebar att det användes för att tillverka stål och det används idag vid tillverkning av rostfritt stål. Mangandioxid har tidigare använts för att producera klor och var också en del av glastillverkning, då man kan använda sig av mangandioxid för att ta bort färg från glas.