Beijerstiftelsen finansierar ny professur i artificiell intelligens

2019-05-02

Uppsala universitet inrättar en professur inom artificiell intelligens, AI, finansierad av Kjell och Märta Beijers stiftelse med 15 miljoner kronor under fem års tid. Professurens inriktning är AI som forskningsverktyg.

I samband med byggandet av det nya Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet sker en satsning på IT-verksamheten inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Användning av AI och stora datamängder ökar ständigt och kommer att starkt påverka morgondagens samhälle. Stora satsningar inom området görs såväl nationellt som internationellt.

– AI har gjort det möjligt att utifrån enorma mängder data på maskinell väg fatta intelligenta beslut, till exempel i självkörande bilar eller för att tolka provresultat inom vården. Även inom forskningen i naturvetenskap och teknik finns det stora behov, säger professor Johan Tysk, vicerektor vid Uppsala universitet.

Stöd till forskningen

Professuren ska fungera som ett stöd till annan vetenskaplig verksamhet, främst inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare inom de klassiska vetenskaperna, som fysik, kemi, biologi och geovetenskap, ska under professuren erbjudas möjlighet att utveckla sina forskningsområden med hjälp av AI. Till exempel kan modellerings- och simuleringsmetoder bidra till ökad forskningskvalitet.

Text: Annica Hulth.

Läs hela artikeln (med bild) om AI-professuren

Fler nyheter

Beijerstiftelsen finansierar ny professur i artificiell intelligens

2019-05-02

Uppsala universitet inrättar en professur inom artificiell intelligens, AI, finansierad av Kjell och Märta Beijers stiftelse med 15 miljoner kronor under fem års tid. Professurens inriktning är AI som forskningsverktyg.

I samband med byggandet av det nya Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet sker en satsning på IT-verksamheten inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Användning av AI och stora datamängder ökar ständigt och kommer att starkt påverka morgondagens samhälle. Stora satsningar inom området görs såväl nationellt som internationellt.

– AI har gjort det möjligt att utifrån enorma mängder data på maskinell väg fatta intelligenta beslut, till exempel i självkörande bilar eller för att tolka provresultat inom vården. Även inom forskningen i naturvetenskap och teknik finns det stora behov, säger professor Johan Tysk, vicerektor vid Uppsala universitet.

Stöd till forskningen

Professuren ska fungera som ett stöd till annan vetenskaplig verksamhet, främst inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare inom de klassiska vetenskaperna, som fysik, kemi, biologi och geovetenskap, ska under professuren erbjudas möjlighet att utveckla sina forskningsområden med hjälp av AI. Till exempel kan modellerings- och simuleringsmetoder bidra till ökad forskningskvalitet.

Text: Annica Hulth.

Läs hela artikeln (med bild) om AI-professuren