Månadens grundämne

2019-04-01

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.Hu

Som tredje grundämne så hittar vi Klor (Cl) som först hittades av Carl Wilhelm Scheele när han studerade mangandioxid år 1774. Namnet kom däremot från en brittisk forskare vid namn Humphry Davy som fastställde att det Scheele hittade faktiskt var ett grundämne. Värt att notera är att Scheele är en Uppsala universitets-alumn.

För de allra flesta människor kanske klor förknippas med badhus och rengöring. Däremot så är det extremt giftigt och klorgas har exempelvis använts i krig.

Fler nyheter

Månadens grundämne

2019-04-01

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.Hu

Som tredje grundämne så hittar vi Klor (Cl) som först hittades av Carl Wilhelm Scheele när han studerade mangandioxid år 1774. Namnet kom däremot från en brittisk forskare vid namn Humphry Davy som fastställde att det Scheele hittade faktiskt var ett grundämne. Värt att notera är att Scheele är en Uppsala universitets-alumn.

För de allra flesta människor kanske klor förknippas med badhus och rengöring. Däremot så är det extremt giftigt och klorgas har exempelvis använts i krig.