Kristina Edström utsedd till Wallenberg Scholar

2019-03-25

Kristina Edström har blivit en av 22 utvalda att bli 2019 års Wallenberg Scholars. Detta innebär att hon får ett personligt bidrag på 18 miljoner SEK för att kunna utöva forskning över 5 år utan att oroa sig för finansiering.

Bland de utvalda forskarna så bedrivs en rejäl variation av forskning, från att bota sjukdomar till självlagande batterier och förbättringar av tekniken för trådlös kommunikation.

 - Vi vill ge Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt pröva sina idéer utan att de ska behöva oroa sig för finansieringen. Vi tror att stöd till den enskilde forskarens drivkraft, och möjligheten att organisera forskningen på det sätt de själva anser är mest effektivt, gynnar den vetenskapliga processen och kan leda till oväntade genombrott, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs hela artikeln om Wallenberg Scholars här.

Fler nyheter

Kristina Edström utsedd till Wallenberg Scholar

2019-03-25

Kristina Edström har blivit en av 22 utvalda att bli 2019 års Wallenberg Scholars. Detta innebär att hon får ett personligt bidrag på 18 miljoner SEK för att kunna utöva forskning över 5 år utan att oroa sig för finansiering.

Bland de utvalda forskarna så bedrivs en rejäl variation av forskning, från att bota sjukdomar till självlagande batterier och förbättringar av tekniken för trådlös kommunikation.

 - Vi vill ge Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt pröva sina idéer utan att de ska behöva oroa sig för finansieringen. Vi tror att stöd till den enskilde forskarens drivkraft, och möjligheten att organisera forskningen på det sätt de själva anser är mest effektivt, gynnar den vetenskapliga processen och kan leda till oväntade genombrott, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs hela artikeln om Wallenberg Scholars här.