Artikel om Ångströmlaboratoriets utbyggning

2019-03-22

Nybygget kring Ångströmslaboratoriet har blivit uppmärksammat i en artikel från Svensk byggtidning - Fastigheter och projekt.

Där nämner de bland annat hur bygget går till och hur det kan tänkas se ut när det är helt färdigställt. ChromoGenics AB som är ett avknoppningsföretag från just Ångströmslaboratoriet kommer också till tals eftersom att det är deras fönster som ska sitta i det nya huset.

Peafowl Solar Power som har skapats ur forskning på fysikalisk kemi har ett samarbete med just ChromoGenics.

Ni kan läsa artikeln via denna länk.

Fler nyheter

Artikel om Ångströmlaboratoriets utbyggning

2019-03-22

Nybygget kring Ångströmslaboratoriet har blivit uppmärksammat i en artikel från Svensk byggtidning - Fastigheter och projekt.

Där nämner de bland annat hur bygget går till och hur det kan tänkas se ut när det är helt färdigställt. ChromoGenics AB som är ett avknoppningsföretag från just Ångströmslaboratoriet kommer också till tals eftersom att det är deras fönster som ska sitta i det nya huset.

Peafowl Solar Power som har skapats ur forskning på fysikalisk kemi har ett samarbete med just ChromoGenics.

Ni kan läsa artikeln via denna länk.