Månadens grundämne

2019-02-08

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

För att fira det periodiska systemet så kommer vi att publicera ett eller flera grundämnen som har hittats av svenska forskare varje månad. Vi kommer att börja med ämnen hittade för länge sedan och ta oss tillbaka till modern tid.

Som första grundämne så har vi Kobolt (Co) som hittades först av Georg Brandt år 1735. Brandt var verksam som forskare inom kemi på Uppsala Universitet, vilket gör detta extra speciellt.

Fler nyheter

Månadens grundämne

2019-02-08

Det är i år 150 år sedan som Mendelejev för första gången publicerade en samling av grundämnen (Periodic Law), det som skulle bli det periodiska systemet. Unesco firar år 2019 som International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

För att fira det periodiska systemet så kommer vi att publicera ett eller flera grundämnen som har hittats av svenska forskare varje månad. Vi kommer att börja med ämnen hittade för länge sedan och ta oss tillbaka till modern tid.

Som första grundämne så har vi Kobolt (Co) som hittades först av Georg Brandt år 1735. Brandt var verksam som forskare inom kemi på Uppsala Universitet, vilket gör detta extra speciellt.