Orsak funnen till extrem mängd mutationer i tumörer

2019-01-22

Forskare vid Umeå universitet och Uppsala universitet har för första gången lyckats ge en förklaring till varför en mutation som orsakar en förändring i proteinet som bygger halva vår arvsmassa leder till extremt stora mängder mutationer hos tumörer.

– Förändringen i den här genen, som kodar för DNA-polymeras epsilon, ger en hävstångseffekt som skapar exceptionellt mycket mutationer hos tumörer. Nu kan vi förklara varför det sker, säger Erik Johansson, professor i medicinsk biokemi vid Umeå universitet.

Yashraj Kulkarni och Lynn Kamerlin från kemi - BMC var också delaktiga i studien.

Läs den fullständiga artikeln om mutationer i tumörer här.

Fler nyheter

Orsak funnen till extrem mängd mutationer i tumörer

2019-01-22

Forskare vid Umeå universitet och Uppsala universitet har för första gången lyckats ge en förklaring till varför en mutation som orsakar en förändring i proteinet som bygger halva vår arvsmassa leder till extremt stora mängder mutationer hos tumörer.

– Förändringen i den här genen, som kodar för DNA-polymeras epsilon, ger en hävstångseffekt som skapar exceptionellt mycket mutationer hos tumörer. Nu kan vi förklara varför det sker, säger Erik Johansson, professor i medicinsk biokemi vid Umeå universitet.

Yashraj Kulkarni och Lynn Kamerlin från kemi - BMC var också delaktiga i studien.

Läs den fullständiga artikeln om mutationer i tumörer här.