Daniel Brandell får det Bergstedtska priset

2018-09-04

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala ut det Bergstedtska priset till en mycket värdig mottagare, professor Daniel Brandell.

För hans fundamentala studier av jontransporter i polymermaterial. Daniel Brandell bedriver forskning som har mycket hög samhällsrelevans, den kan bidra till att göra framtidens batterier mer effektiva

Institutionen för kemi - Ångström gratulerar Daniel Brandell för ett välförtjänt pris.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap, grundat 1710 av Eric Benzelius. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris som tillkommit genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt.

Fler nyheter

Daniel Brandell får det Bergstedtska priset

2018-09-04

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala ut det Bergstedtska priset till en mycket värdig mottagare, professor Daniel Brandell.

För hans fundamentala studier av jontransporter i polymermaterial. Daniel Brandell bedriver forskning som har mycket hög samhällsrelevans, den kan bidra till att göra framtidens batterier mer effektiva

Institutionen för kemi - Ångström gratulerar Daniel Brandell för ett välförtjänt pris.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap, grundat 1710 av Eric Benzelius. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris som tillkommit genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt.