Vetenskapsrådets anslag till 7 forskningsprojekt inom kemin

2017-11-06

Den 31 oktober offentliggjorde Vetenskapsrådet (VR) sina beslut rörande beviljade forskningsbidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap för 2017. 7 stycken av de totalt 325 beviljade projekten återfinns inom Kemiska sektionen på Uppsala universitet. 

De forskare som VR beviljat bidrag denna utlysningsgång är:

(Se länk vid respektive forskarnamn för mer information om deras forskning.) 

Forskarna har tilldelats ca. 3 miljoner SEK vardera, fördelat på 4 år (2018-2021). Uppsala universitet är det forskningssäte som fick flest beviljade bidrag med totalt 219 miljoner SEK fördelat på 66 st forskningsprojekt av de totalt 325 beviljade. 

Mer information om beslutet finns att läsa på VR:s hemsida

Fler nyheter

Vetenskapsrådets anslag till 7 forskningsprojekt inom kemin

2017-11-06

Den 31 oktober offentliggjorde Vetenskapsrådet (VR) sina beslut rörande beviljade forskningsbidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap för 2017. 7 stycken av de totalt 325 beviljade projekten återfinns inom Kemiska sektionen på Uppsala universitet. 

De forskare som VR beviljat bidrag denna utlysningsgång är:

(Se länk vid respektive forskarnamn för mer information om deras forskning.) 

Forskarna har tilldelats ca. 3 miljoner SEK vardera, fördelat på 4 år (2018-2021). Uppsala universitet är det forskningssäte som fick flest beviljade bidrag med totalt 219 miljoner SEK fördelat på 66 st forskningsprojekt av de totalt 325 beviljade. 

Mer information om beslutet finns att läsa på VR:s hemsida