3 av 16 av Energimyndighetens beviljade projekt inom ”Nydanande energiforskning” återfinns på Kemi – Ångström

2017-11-01

Leif Hammarström, Haining Tian och Henrik Ottosson, på Fysikalisk kemi resp. Molekylär biomimetik, Molekylär oorganisk kemi, på Institutionen för kemi - Ångström, utgör 3 av de 16 forskare vars forskning har blivit beviljade pengar från Energimyndigheten som "nydanande projekt för ett hållbart energisystem". 

Energimyndigheten har beslutat att finansiera 16 st forskningsprojekt med totalt 68 miljoner inom forskningsprogrammet "Nydanade forskning och innovation med energirelevans". Målet med satsningen är att projekten ska stärka nyskapande och transformativ forskning och innovation för att i förlängningen bidra till energi- och klimatpolitiska mål. 

Läs mer om nyheten på Energimyndighetens hemsida

Fler nyheter

3 av 16 av Energimyndighetens beviljade projekt inom ”Nydanande energiforskning” återfinns på Kemi – Ångström

2017-11-01

Leif Hammarström, Haining Tian och Henrik Ottosson, på Fysikalisk kemi resp. Molekylär biomimetik, Molekylär oorganisk kemi, på Institutionen för kemi - Ångström, utgör 3 av de 16 forskare vars forskning har blivit beviljade pengar från Energimyndigheten som "nydanande projekt för ett hållbart energisystem". 

Energimyndigheten har beslutat att finansiera 16 st forskningsprojekt med totalt 68 miljoner inom forskningsprogrammet "Nydanade forskning och innovation med energirelevans". Målet med satsningen är att projekten ska stärka nyskapande och transformativ forskning och innovation för att i förlängningen bidra till energi- och klimatpolitiska mål. 

Läs mer om nyheten på Energimyndighetens hemsida