Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréuspris till Sascha Ott

2017-08-29

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag vid en ceremoni i Museum Gustavianum ut Thuréuspriset med en prissumma på 100 000 kr. Priset går i år till Prof. Sascha Ott, professor i molekylär syntetisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström. 

Motiveringen till att Prof. Sascha Ott tilldelas priset är "för sina framstående studier av dels biomimetiska modeller av hydrogenasenzyms aktiva säten, dels fosfaalkeners syntes och egenskaper".

Prof. Ott är en av fyra Uppsala-forskare som mottager priset. För mer information om övriga forskare, läs mer om nyheten på Uppsala universitets hemsida.  

Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande mycket aktiv och engagerad akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. (För mer information, se hemsidan.) 

Fler nyheter

Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréuspris till Sascha Ott

2017-08-29

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag vid en ceremoni i Museum Gustavianum ut Thuréuspriset med en prissumma på 100 000 kr. Priset går i år till Prof. Sascha Ott, professor i molekylär syntetisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström. 

Motiveringen till att Prof. Sascha Ott tilldelas priset är "för sina framstående studier av dels biomimetiska modeller av hydrogenasenzyms aktiva säten, dels fosfaalkeners syntes och egenskaper".

Prof. Ott är en av fyra Uppsala-forskare som mottager priset. För mer information om övriga forskare, läs mer om nyheten på Uppsala universitets hemsida.  

Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande mycket aktiv och engagerad akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. (För mer information, se hemsidan.)