Professor Kristina Edström tilldelas Bror Holmberg-medaljen

2024-02-05

Kristina EdströmSvenska Kemisamfundet har beslutat att tilldela Professor Kristina Edström, Strukturkemi, Bror Holmberg-medaljen för 2023 för hennes framstående insatser inom svensk och internationell batteriforskning.

Bror Holmberg-medaljen utdelas som belöning för framstående kemiska forskningsinsatser.

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström samt chef för Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC). Hennes vetenskapliga profil är batterier och elektrodmaterial, inklusive litiumjon-, litium-luft- och natriumjonbatterier. Hennes forskning har bland annat berört nya anodmaterial och självreparerande batterier. 

Under de senaste åren har Kristina Edström varit en nyckelperson i implementeringen av det stora europeiska forskningsinitiativet BATTERY 2030+. Hon var tidigare forskningsdekan vid Fakulteten för vetenskap och teknik vid Uppsala universitet samt ordförande för forskningsprogrammet STandUp for Energy

Motivering: "Svenska Kemisamfundet har beslutat att tilldela professor Kristina Edström, Uppsala universitet, Bror Holmberg-medaljen för hennes framstående insatser inom svensk och internationell batteriforskning. Hon har varit en pionjär i användandet av röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) för att dechiffrera struktur och sammansättning av funktionella fasgränser och gränssnitt i batterimaterial och med starkt ledarskap har hon synliggjort forskningsfältet och stimulerat till samarbeten over länder och disciplingränser."

Medaljutdelningen kommer att äga rum under Celsius-Linné-föreläsningarna den 15 februari, 2024, kl. 14:30, i sal Sonja Lyttkens, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Mer information

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04