Bättre solceller med hjälp av kvantprickar

2023-10-04

Erik JohanssonProf. Erik Johansson och hans forskargrupp, vid Institutionen för kemi vid Ångströmlaboratoriet, forskar på solceller. Med hjälp av kvantprickar har man visat att man kan göra en sorts superlätta, flexibla och miljövänliga solceller.

Kvantprickar är partiklar som är så små att deras optiska och elektroniska egenskaper förändras jämfört med en större bit av samma material. Detta fenomen upptäcktes och har studerats av årets nobelpristagare i kemi; Lous E. Brus, Alexei I. Ekimov och Moungi G. Bawendi. Anledningen till de förändrade egenskaperna går att förklara med kvantfysik, och elektronernas begränsade utrymme i de nanometersmå partiklarna, vilket har gett upphov till namnet kvantprickar. Lous E. Brus och Alexei I. Ekimov upptäckte att tillräckligt små partiklar av material kan ge en förändrad färg och ljusupptagning och Moungi G. Bawendi har utvecklat kemiska syntesmetoder för att tillverka kvantprickar.

Kvantprickar används idag redan tex. i nya TV-apparater pga deras förmåga att effektivt sända ut ljus, och möjligheten att bestämma färgen på det utsända ljuset med storleken på nanopartikeln. På Uppsala Universitet forskar Prof. Erik Johanssons forskargrupp om möjligheten att använda kvantprickar i solceller, för att nå en hög effektivitet för omvandling av solljus till elektricitet.

Mer information

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04