Pedagogiskt pris till Christer Elvingson

2023-05-25

Christer Elvingson mottager pris
Christer Elvingson och Prorektor Coco Norén.

Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen enligt särskilda nomineringskategorier. Universitetslektor Christer Elvingson vid Institutionen för kemi - Ångström har tilldelats 2023 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik. 

De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp.

Motiverigen till att tilldela Christer det pedagogiska priset lyder:  

"Christer Elvingson är genom sitt stora engagemang för studenterna, sitt mentorskap och sin förträffliga pedagogiska förmåga, samt genom ett antal ledningsuppdrag inom utbildningsområdet, en högt uppskattad lärare vid kemisektionen. Han har skapat nya kurser som ingår i flera olika utbildningsprogram och även drivit riktade pedagogiska projekt, bland annat för att förbättra studenternas möjlighet till förberedelse inför laborativa undervisningsmoment. Christer omnämns som hjälte bland studenter och medarbetare för sina insatser i utbildningen."

Mer information

Nyheten om det pedagogiska priset och årets pristagare på UU:s centrala hemsida.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04