Helena Danielson får medalj för betydelsefulla insatser

2023-05-17

Gustaf AdolfsmedaljenProf. Helena Danielson, forkare inom forskningsprogrammet för biokemi på Institutionen för kemi - BMC, har tilldelats den äldre Gustaf Adolfmedaljen i guld av rektor Anders Hagfeldt. Medaljen kallas även Hedlinger-medaljen efter gravören och kan delas ut till medarbetare som gjort betydelsefulla insatser vid Uppsala universitet.

I motiveringen står att hon i sin roll som prefekt "...mycket förtjänstfullt bidragit till att organisera, leda och utveckla Institutionen för kemi – BMC. Ledning av institutionen under perioden har medfört utmaningar i form av krav på förnyelse, utveckling och anpassning till forsknings- och utbildningslandskap som stått (och står) under radikal förändring. Hon har i sin gärning byggt en stark institution som kan uppvisa framgångsrik och konkurrenskraftig forskning och undervisning..."

Nyhetsartikel om årets Gustaf Adolfmedaljörer på Uppsala universitets hemsida.

Fler nyheter

Helena Danielson får medalj för betydelsefulla insatser

2023-05-17

Gustaf AdolfsmedaljenProf. Helena Danielson, forkare inom forskningsprogrammet för biokemi på Institutionen för kemi - BMC, har tilldelats den äldre Gustaf Adolfmedaljen i guld av rektor Anders Hagfeldt. Medaljen kallas även Hedlinger-medaljen efter gravören och kan delas ut till medarbetare som gjort betydelsefulla insatser vid Uppsala universitet.

I motiveringen står att hon i sin roll som prefekt "...mycket förtjänstfullt bidragit till att organisera, leda och utveckla Institutionen för kemi – BMC. Ledning av institutionen under perioden har medfört utmaningar i form av krav på förnyelse, utveckling och anpassning till forsknings- och utbildningslandskap som stått (och står) under radikal förändring. Hon har i sin gärning byggt en stark institution som kan uppvisa framgångsrik och konkurrenskraftig forskning och undervisning..."

Nyhetsartikel om årets Gustaf Adolfmedaljörer på Uppsala universitets hemsida.