Helena Danielson får medalj för betydelsefulla insatser

2023-05-17

Gustaf AdolfsmedaljenProf. Helena Danielson, forkare inom forskningsprogrammet för biokemi på Institutionen för kemi - BMC, har tilldelats den äldre Gustaf Adolfmedaljen i guld av rektor Anders Hagfeldt. Medaljen kallas även Hedlinger-medaljen efter gravören och kan delas ut till medarbetare som gjort betydelsefulla insatser vid Uppsala universitet.

I motiveringen står att hon i sin roll som prefekt "...mycket förtjänstfullt bidragit till att organisera, leda och utveckla Institutionen för kemi – BMC. Ledning av institutionen under perioden har medfört utmaningar i form av krav på förnyelse, utveckling och anpassning till forsknings- och utbildningslandskap som stått (och står) under radikal förändring. Hon har i sin gärning byggt en stark institution som kan uppvisa framgångsrik och konkurrenskraftig forskning och undervisning..."

Nyhetsartikel om årets Gustaf Adolfmedaljörer på Uppsala universitets hemsida.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04