Ny metod upptäckt för att extrahera vätgas från luft

2023-03-16

Gustav Berggren
Gustav Berggren

Ny metod för att extrahera vätgas från luft har upptäckts av Gustav Berggrens forskargrupp vid forskningsprogrammet för Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet, tillsammans med forskare från bl a Australien och Storbritannien. Upptäckten skulle kunna minska beroendet av fossila bränslen. Forskningsresultaten har publiceras i tidskriften Nature. 

"– Vätgasmetabolism har klassiskt sett varit förknippat med organismer i speciella syrefattiga miljöer rika på vätgas som till exempel våtmarker. På senare år har dock vätgasens betydelse även i syrerika miljöer börjat uppmärksammas. Innan den här rapporten har det dock inte varit utrett hur mikroorganismer kan tillgodogöra sig de spårmängder av vätgas vi har i atmosfären, eller leva på luft om man vill uttrycka sig mer målande, säger Gustav Berggren, lektor och forskningsgruppledare vid Uppsala universitet."

Mer information

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04