Ny metod upptäckt för att extrahera vätgas från luft

2023-03-16

Gustav Berggren
Gustav Berggren

Ny metod för att extrahera vätgas från luft har upptäckts av Gustav Berggrens forskargrupp vid forskningsprogrammet för Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet, tillsammans med forskare från bl a Australien och Storbritannien. Upptäckten skulle kunna minska beroendet av fossila bränslen. Forskningsresultaten har publiceras i tidskriften Nature. 

"– Vätgasmetabolism har klassiskt sett varit förknippat med organismer i speciella syrefattiga miljöer rika på vätgas som till exempel våtmarker. På senare år har dock vätgasens betydelse även i syrerika miljöer börjat uppmärksammas. Innan den här rapporten har det dock inte varit utrett hur mikroorganismer kan tillgodogöra sig de spårmängder av vätgas vi har i atmosfären, eller leva på luft om man vill uttrycka sig mer målande, säger Gustav Berggren, lektor och forskningsgruppledare vid Uppsala universitet."

Mer information

Fler nyheter

Ny metod upptäckt för att extrahera vätgas från luft

2023-03-16

Gustav Berggren
Gustav Berggren

Ny metod för att extrahera vätgas från luft har upptäckts av Gustav Berggrens forskargrupp vid forskningsprogrammet för Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet, tillsammans med forskare från bl a Australien och Storbritannien. Upptäckten skulle kunna minska beroendet av fossila bränslen. Forskningsresultaten har publiceras i tidskriften Nature. 

"– Vätgasmetabolism har klassiskt sett varit förknippat med organismer i speciella syrefattiga miljöer rika på vätgas som till exempel våtmarker. På senare år har dock vätgasens betydelse även i syrerika miljöer börjat uppmärksammas. Innan den här rapporten har det dock inte varit utrett hur mikroorganismer kan tillgodogöra sig de spårmängder av vätgas vi har i atmosfären, eller leva på luft om man vill uttrycka sig mer målande, säger Gustav Berggren, lektor och forskningsgruppledare vid Uppsala universitet."

Mer information