Betydelsen av Lipinskis “rule of 5"

2023-03-14

1997 publicerade Christopher A. Lipinski och kollegor riktlinjer för hur man kan göra läkemedel som lättare tas upp i kroppen. I flera år har deras ”rule of 5” varit ett rättesnöre inom läkemedelsforskning och läkemedelsdesign, men nu ställs frågan om dessa riktlinjer kanske har tolkats för bokstavligt.

Professor Jan Kihlberg (m.fl.) har blivit intervjuad i tidskriften Chemical & Engineering News (C&EN) om betydelsen av Lipinskis rule of five vid utvärdering av nya läkemedelskandidater. I artikeln lyfts frågan om hur man ska se på Lipinskis kriterier för att inte riskera att sålla bort användbara läkemedelkadidater på felaktiga grunder.

Läs artikeln “Wrestling with Lipinski’s rule of 5” i Chemical & Engineering News.
Läs Christopher A. Lipinskis artikel från 1997 i Advanced Drug Delivery Review.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04