Projekt inom solceller och virusbekämpning prisade av UU Innovation

2022-12-19

Två olika projekt inom Kemiska sektionen har nyligen tilldelats utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt 2022" av Uppsala Universitet Innovation (UU Innovation): Det gäller dels en metod för att tillverka solcellsmoduler där perovskitsolceller kopplas ihop på ett effektivt sätt, och dels en cellpenetrerande peptid som kan användas för att bekämpa virussjukdomar. Forskarna bakom projekten är Prof. Gerrit Boschloo och Prof. Ylva Ivarsson. 

Utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt" delas ut till innovativa projekt och nystartade företag som startats av forskare vid Uppsala universitet, som fått stöd av UU Innovation i ett tidigt skede och sedan erhållit externa anslag som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna. 

Tillverkningsmetod för stabila perovskitsolceller

Gerrit Boschloo med prisetMaterialet perovskit har uppmärksammats för dess möjligheter att framställa lätta, böjliga och billigare solceller. Prof. Gerrit Boschloo, inom forskningsprogrammet för fysikalisk kemi på Instiutionen för kemi - Ångström, har fått motta utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt" för sin metod för att tillverka solcellsmoduler där perovskitsolceller kopplas ihop på ett effektivt sätt. Tillverkningsmetoden har patentsökts och överlåtits till ett företag för vidareutveckling och kommersialisering.

Cellpenetrerande peptid mot virussjukdom

Ylva Ivarsson och Anna Överby WernstedtProf. Ylva Ivarsson, vid forskningsprogrammet för biokemi vid Institutionen för kemi – BMC, har fått motta utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt" för att hon, tillsammans med Prof. Anna Överby Wernstedt, Umeå universitet, och Prof. Jakob Nilsson, vid Köpenhamns universitet, utvecklat och patenterat en peptid som kan tränga igenom cellmembran och transporteras in i celler och på så vis hämma sjukdomar orsakade av virus - t.ex. Covid-19. För att ge tekniken bästa möjliga förutsättningar att komma till nytta har teamet överlåtit rättigheterna till en samarbetspart som ansvarar för att identifiera företag som vill ta över innovationsprojektet, till exempel läkemedelsföretag. Forskarna har option på framtida intäkter från en kommersialisering.

Mer information

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04