Ny finansiering till forskning för ett hållbart samhälle

2022-12-09

Sex forskare vid Institutionen för kem - Ångström har tilldelas anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses nya satsning på forskning för ett hållbart samhälle, projektet WISE. 

WISE, the Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är en satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) på forskning som skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och är den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige.

Satsningen, som innefattar totalt 2,7 miljarder kronor för perioden 2022 – 2033, har nu delat ut sina första forskningsanslag. Av de 90 projekten som beviljats stöd i år så är 13 av dessa vid Uppsala universitet, varav 6 tilldelas forskare på Institutionen för kemi - Ångström: Gerrit Boschloo, Erik Johansson, Sascha Ott, Henrik Ottosson, Haining Tian och Chao Zhang

Syftet med forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser. Dessa ska också möjliggöra bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.

Mer information

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04