Stort tvärvetenskapligt EU-projekt om psykisk ohälsa

2022-12-02

Psykisk ohälsa är en samhällsutmaning och orsakar stort lidande för de individer som drabbas. Daniel Globisch och Jonas Bergquist, på forskningsprogrammet för analytisk kemi vid Institutionen för kemi - BMC, deltar i ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt som integrerar både biologiska, medicinska och sociala aspekter. Syftet med projektet är att öka kunskapen och ta fram bättre strategier för att skydda sårbara individer från mental ohälsa.

Projektet Building Resilience against Mental illness during Endocrine-sensitive life stages (RE-MEND) har 15 deltagande partners, finansieras av EU-programmet Horizon Europe och koordineras av Joëlle Rüegg vid institutionen för organismbiologi.

Läs hela artikeln om projektet på Uppsala universitets centrala hemsida.

Mer information

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04