Giftexperten Olle Matsson hjälper till med mordutredning

2022-04-22

Olle MatssonOlle Matsson, professor emeritus i organisk kemi vid Institutionen för kemi - BMC, har tillsammans med Jean Pettersson, senior universitetslektor i analytisk kemi vid institutionen, hjälpt till att analysera prover i samband med ett misstänkt dödsfall. 

Det handlar om ett dödsfall som skedde sommaren 2018 då en man dog inom loppet av ett dygn efter att ha visat tecken på magsjuka med kräkningar och magsmärtor, huvudvärk, flåsande andning och hjärtklappning. 

Eftersom läkarna inte förstod vad som orskade dödsfallet, samtidigt som en förgiftningsexpert trodde att han kunde ha blivit förgiftad och hans barn misstänkte mord så inleddes en mordutredning och kroppen skickades till Rätts­medicinal­verket, RMV, för obduktion. Rättsläkarna menade dock att han avlidit pga sjukdom, i form av lunginflammation och hjärtinfarkt.

Men barnen var inte övertygade och kontaktade Prof. Olle Matsson 2019. Efter att han tagit del av journaler, obduktionsprotokoll och utlåtanden från behandlande läkare så gjorde han bedömningen att mannen sannolikt dött av förgiftning. Olle skrev i ett yttrande till RMV bl.a. att blodet borde analyseras med tanke på ev. antimon-förgiftning - givet de symtom som mannen haft.

Då blodprov visade att hans amtimonhalt i blodet varit högt - 1 430 mikrogram per liter blod mot normala 1-20 mikrogram/liter - och flera andra oegentligheter kunde påvisas så öppnades fallet på nytt 2020. De prover som nu analyserats på BMC bevisar att mannen inte hade några förhöjda halter av antimon i kroppen sedan tidigare och därmed har blivit utsatt för en akut förgiftning. Vilket i sig torde kunna bevisa att ett giftmord faktiskt har ägt rum.

Mordutredningen pågår.

Mer information

Flera granskande artiklar om det misstänkta mordfallet finns att läsa på SvD. (Bakom betalvägg/endast för prenumeranter.)

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04