Olle Matsson får pris för populärvetenskaplig insats av utmärkt kvalitet

2022-09-19

Olle Matsson med prisKungliga Vetenskapssamhället i Uppsalas populärvetenskapliga pris 2022 tilldelas professor emeritus Olle Matsson. Han prisas för sin populärvetenskapliga förmedling av sin forskning och samlade kunskap inom kemin, och då med särskilt fokus på gifters egenskaper och påverkan på människokroppen. Förgiftning och ond bråd död är teman som skrämmer oss - men som också lockar till läsning. Det ökar intresset och förståelsen för kemiämnet. Olle Matsson har fört ut sin mycket värdefulla kunskap kopplad till intresseväckande kulturella perspektiv i ett imponerande stort antal olika medieformer och därmed nått ut till en bred publik.

Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU) är ett lärt sällskap för forskare från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), en tvärvetenskaplig mötesplats för diskussioner över ämnesgränser. Sällskapet belönar populär- och tvärvetenskapliga insatser.

Läs mer om Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU).

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04