Daniel Globisch på IVAs 100-lista

2022-05-17

Daniel GlobischKungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar varje år en 100-lista över forskningsprojekt som de bedömer har potential att skapa samhällsnytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan inom en snar framtid. "Teknik i mänsklighetens tjänst" är temat för 2022.

Målet med IVAs 100-lista är att exponera aktuell forskning för att på så vis underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter.

Daniel Globisch, lektor vid institutionen för kemi-BMC, driver forskningsprojektet MEPPS. MEPPS är en ny metod som möjliggör avancerad analys av till exempel sällsynta metaboliter och deras koppling till sjukdomsutveckling. Genom metoden underlättas upptäckt av nya sjukdomsmarkörer som i sin tur kan användas för diagnostik. Projektet får stöd från UU Innovation.

Mer information hittar du här:
Läs artikeln på Uppsala universitets centrala hemsida
Läs om 100-listan på IVAs hemsida

Fler nyheter

Daniel Globisch på IVAs 100-lista

2022-05-17

Daniel GlobischKungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar varje år en 100-lista över forskningsprojekt som de bedömer har potential att skapa samhällsnytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan inom en snar framtid. "Teknik i mänsklighetens tjänst" är temat för 2022.

Målet med IVAs 100-lista är att exponera aktuell forskning för att på så vis underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter.

Daniel Globisch, lektor vid institutionen för kemi-BMC, driver forskningsprojektet MEPPS. MEPPS är en ny metod som möjliggör avancerad analys av till exempel sällsynta metaboliter och deras koppling till sjukdomsutveckling. Genom metoden underlättas upptäckt av nya sjukdomsmarkörer som i sin tur kan användas för diagnostik. Projektet får stöd från UU Innovation.

Mer information hittar du här:
Läs artikeln på Uppsala universitets centrala hemsida
Läs om 100-listan på IVAs hemsida