ERC Starting Grant till Ingela Lanekoff

2022-03-18

Ingela LanekoffProf. Ingela Lanekoff, inom forskningsprogrammet för Analytisk kemi på Institutionen för kemi – BMC, har erhållit ett forskningsanslag från Europeiska forskningsrådet (ERC), i form av ett s.k. ERC Starting Grant.

ERC Starting Grants kan sökas av begåvade forskare tidigt i karriären (2-7 års efter doktorsexamen) med en mycket lovande vetenskaplig meritlista, för att arbeta självständigt som forskningsledare. 

Uppsala universitet skriver i sitt pressmeddelande: "I projektet kommer hon att utveckla en ny analytisk metod för tidsupplöst metabolomik av enskilda levande celler. Metoden ska göra det möjligt att exponera en enda cell vid en fördefinierad tidpunkt före analys. Metoden kombinerar olika tekniker (metabolomik, lipidomik, sekretomik och transkriptomik) i analysen av en och samma cell för att förstå ursprunget och verkan av cellens beteende. – Efter att ha utvecklat systemet kommer jag att använda det för att dechiffrera den dysfunktionella intracellulära metabolismen hos b-celler vid typ 2-diabetes med målet att identifiera terapeutiska mål för b-cellsåterhämtning, säger Ingela Lanekoff."

Mer information

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-04