Kemi - Ångströmforskare bakom brandsäkert batteri

2020-04-29

Ett hållbart samhälle kräver hållbara, säkra och kostnadseffektiva batterier. Nu har utvecklingsbolaget Altris tillsammans med forskare vid Institutionen för kemi - Ångström och battericellsbolaget LiFeSiZE knäckt koden.

Reza Younesi vid strukturkemi leder projektet som stöds av Energimyndigheten.

– Elektrifiering är större än bara fordonet och vi strävar alltid efter batterisystem som använder mer miljövänliga material och en elektrolyt som inte brinner är särskilt intressant i samband med snabbladdning då hållbarhet och säkerhet är kärnvärden för Scania, säger Fernanda Marzano, Technology Leader Electrification, Scania Group. Projektet leds av universitetslektor Reza Younesi vid Uppsala Universitet och stöds med 2,7 miljoner kronor av Energimyndigheten som anser att det är angeläget att ersätta den brandfarliga elektrolyt som används i moderna litiumbatterier, särskilt för tillämpningar där stora mängder batterier används.

Läs hela artikeln om det brandsäkra batteriet här

Fler nyheter

Last modified: 2023-10-04