Information till studenter angående Covid-19

2020-03-18

Hej studenter,

Rektor har beslutat att all undervisning och examination ska ske på distans från och med onsdag den 18 mars.

Detta får följande konsekvenser:

Tentamen

Skriftliga tentor ska göras från hemmet istället för i tentasalarna från och med onsdag den 18 mars. Tentor planerade onsdag den 18 mars flyttas till måndagen den 23 mars. Det är samma tider för tentamen den 23 mars som skulle ha varit den 18 mars. Ni som anmält er till tentamen enligt kursens instruktioner kommer få information via e-post och via studentportalen om följande:

  • Vilken tid som gäller för din hemtentamen. Det kommer vara samma tid för start och inlämning av tentamen som det skulle varit för den planerade salstentan, förutom till de tentor som var planerade till den 18 mars, som istället kommer att ges den 23 mars.
  • Kursansvariga lärare kommer i de flesta fall kunna använda studentportalen för distribution av tentamen. Du kommer få instruktioner om hur och var i studentportalen du ska ladda upp dina svar.

Observera att hemtentamen skrivs enskilt och i det fall det är möjligt kommer tentamen att köras igenom urkund för att upptäcka eventuellt plagiat.

Undervisning

Undervisningen i period 4 kommer ske på distans och börja först tisdagen den 24 mars.

Håll er uppdaterade via Studentportalen.

Fler nyheter

Information till studenter angående Covid-19

2020-03-18

Hej studenter,

Rektor har beslutat att all undervisning och examination ska ske på distans från och med onsdag den 18 mars.

Detta får följande konsekvenser:

Tentamen

Skriftliga tentor ska göras från hemmet istället för i tentasalarna från och med onsdag den 18 mars. Tentor planerade onsdag den 18 mars flyttas till måndagen den 23 mars. Det är samma tider för tentamen den 23 mars som skulle ha varit den 18 mars. Ni som anmält er till tentamen enligt kursens instruktioner kommer få information via e-post och via studentportalen om följande:

  • Vilken tid som gäller för din hemtentamen. Det kommer vara samma tid för start och inlämning av tentamen som det skulle varit för den planerade salstentan, förutom till de tentor som var planerade till den 18 mars, som istället kommer att ges den 23 mars.
  • Kursansvariga lärare kommer i de flesta fall kunna använda studentportalen för distribution av tentamen. Du kommer få instruktioner om hur och var i studentportalen du ska ladda upp dina svar.

Observera att hemtentamen skrivs enskilt och i det fall det är möjligt kommer tentamen att köras igenom urkund för att upptäcka eventuellt plagiat.

Undervisning

Undervisningen i period 4 kommer ske på distans och börja först tisdagen den 24 mars.

Håll er uppdaterade via Studentportalen.