Kristina Edström tilldelad Rudbeckmedaljen

2018-12-05

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Per Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall, medan Linnémedaljen tilldelas professor Leif Andersson. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari nästa år.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Medaljen instiftades året innan med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas "för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet".

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och bedriver framstående forskning om batterier. En av vår tids största samhällsutmaningar är att utveckla effektiv energilagring vilket gör hennes forskning högaktuell när vi går mot en värld utan fossila bränslen. Genom att i detalj förstå och förbättra de kemiska reaktioner som sker inne i batterierna arbetar Edströms forskargrupp bland annat med att tillgodose fordonsindustrins behov av förbättrade batterier. Målsättningen är att utveckla batterier som är kraftfullare, säkrare och mer hållbara än dagens.

Stort grattis till Kristina!

Fler nyheter

Kristina Edström tilldelad Rudbeckmedaljen

2018-12-05

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Per Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall, medan Linnémedaljen tilldelas professor Leif Andersson. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari nästa år.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Medaljen instiftades året innan med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas "för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet".

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och bedriver framstående forskning om batterier. En av vår tids största samhällsutmaningar är att utveckla effektiv energilagring vilket gör hennes forskning högaktuell när vi går mot en värld utan fossila bränslen. Genom att i detalj förstå och förbättra de kemiska reaktioner som sker inne i batterierna arbetar Edströms forskargrupp bland annat med att tillgodose fordonsindustrins behov av förbättrade batterier. Målsättningen är att utveckla batterier som är kraftfullare, säkrare och mer hållbara än dagens.

Stort grattis till Kristina!