Lic.seminarium: "Exploring processes and resources for problem solving at the crossroads between chemistry and mathematics"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2002
  • Föreläsare: Sofie Ye
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Sofie Ye
  • Licentiatseminarium

Sofie Ye håller sitt licentiatseminarium med titeln "Exploring processes and resources for problem solving at the crossroads between chemistry and mathematics." inom ämnet kemi.

Handledare: Univ.lektor Felix Ho, Molekylär biomimetik, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet

Sofie Ye