Forskardag för gymnasiet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Helena Danielsson, Gerrit Boschloo, m.fl.
  • Webbsida
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
  • Kontaktperson: Maja Garde Lindholm
  • Telefon: 018-471 7475
  • Skolaktivitet

Forskardagen arrangeras av Uppsala universitet för att gymnasieelever ska få ta del av aktuell forskning från några av dem som utför den och lära sig mer om både forskningen och om hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går till i praktiken.

Under Forskardagen sker föreläsningar inom fem parallella spår: biologi, fysik/astronomi,  jorden och klimatet, kemi och matematik/IT. Varje spår innehåller två föreläsningar av forskare från ämnesområdet. 

Inom kemi så ges dessa föreläsningar:  

13.15–14.00: Helena Danielsson, Molekylära interaktioner, enzymer och läkemedelsutveckling. 

14.15–15.00: Gerrit Boschloo, Kemin i solceller.

OBS! Anmälan krävs för att du/ni som lärare med skolklass ska kunna närvara.

Mer information om Forskardagen hittar man på den här sidan: 
https://www.teknat.uu.se/samverkan/skola/forskardag-for-gymnasiet/