Halvtidsseminarium: "A ligand-centric approach towards biomimetic self-assembly of Water Oxidation Catalysts"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Seminarierummet, Hus 7, Plan 2
  • Föreläsare: Claudia Spallacci
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Claudia Spallacci
  • Halvtidsseminarium

Claudia Spallacci håller sitt halvtidsseminarium med titeln "A ligand-centric approach towards biomimetic self-assembly of Water Oxidation Catalysts" inom ämnet kemi med inriktning mot molekylär biomimetik.

Handledare: Forskare Mun Hon Cheah, Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik, Uppsala universitet 

Claudia Spallacci