Lic.seminarium: "Phenomena based on electron hopping transport in metal-organic frameworks”

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Seminarierummet, Hus 7, Plan 2
  • Föreläsare: Amol Kumar
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Amol Kumar
  • Licentiatseminarium

Amol Kumar håller sitt licentiatseminarium med titeln: "Phenomena based on electron hopping transport in metal-organic frameworks" inom ämnet kemi.

Handledare: Prof. Sascha Ott, Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi, Uppsala universitet