Lic.seminarium: "New strategies for characterizing Prussian blue analogues"

Ida Nielsen håller sitt licentiatseminarium med titeln "New strategies for characterizing Prussian blue analogues" inom ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Opponent: Docent Andrew Kentaro Inge, Institutionen för material- och miljökemi (MMK), Stockholms universitet

Huvudhandledare: Univ. lektor William Brant, Strukturkemi, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet

Biträdande handledare: Mikael S. Andersson, Strukturkemi, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet, samt Prof. Maths Karlsson, Energi och material, Institutionen för Kemi och kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Ida Nielsen