Lic.seminarium: "Photochemically generated Ln(II) via photoinduced electron transfer (PeT) and its application in organic synthesis"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet (rum 10238)
  • Föreläsare: Monika Tomar
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Eszter Borbas
  • Licentiatseminarium

Monika Tomar håller sitt licentiatseminarium med titeln "Photochemically generated Ln(II) via photoinduced electron transfer (PeT) and its application in organic synthesis" inom ämnet kemi.

Opponent: Bitr. univ.lektor Fredrik Schaufelberger, KTH

Handledare: Prof. Eszter Borbas, Syntestisk molekylär kemi, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet