Lic.seminarium: "Novel synthetic methodologies for main group element reagents and substrates"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Room 101132
  • Föreläsare: Thi Thuan Tran
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Sascha Ott
  • Licentiatseminarium

Thi Thuan Tran håller sitt licentiatseminarium med titeln "Novel synthetic methodologies for main group element reagents and substrates." inom ämnet kemi.

Opponent: Prof. Jan Streuff, Organisk kemi, Institutionen för kemi - BMC, Uppsala universitet

Huvudhandledare: Prof. Sascha Ott, Syntetisk molekylär kemi, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet