Halvtidsseminarium: "Photocatalytic oxygen reduction and alcohol oxidation on polymer dots"

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Seminarierummet, Hus 7, Plan 2
  • Föreläsare: Sicong Wang
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Haining Tian
  • Halvtidsseminarium

Sicong Wang håller sitt halvtidsseminarium med titeln "Photocatalytic oxygen reduction and alcohol oxidation on polymer dots" inom ämnet kemi med inriktning mot fysikalisk kemi.

Handledare: Univ.lektor Haining Tian, Fysikalisk kemi, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet