INSTÄLLT Halvtidsseminarium: "Solar Fuels from Semiconductor Bandgap Absorbers with Molecular Catalysts. Mechanistic Studies to Guide Rational Design"

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Seminarierummet, Hus 7, plan 2
  • Föreläsare: Nora Eliasson
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Leif Hammarström
  • Halvtidsseminarium

Nora Eliasson håller sitt halvtidsseminarium med titeln "Solar Fuels from Semiconductor Bandgap Absorbers with Molecular Catalysts. Mechanistic Studies to Guide Rational Design" inom ämnet kemi med inriktning mot fysikalisk kemi.

Handledare: Prof. Leif Hammarström, Fysikalisk kemi, Institutionen för kemi - Ångström