Löwdin-symposiet 2022: "Contemporary Theoretical Chemistry: The Löwdin Legacy"

  • Datum: –17.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum Svedbergsalen (B8)
  • Föreläsare: Prof. Markus Reiher (ETH, Zürich, Schweiz), Prof. Clémence Corminboeuf (EPFL, Lausanne, Schweiz), Prof. Sharon Hammes-Schiffer (Yale University, CT, USA), Prof. Leticia González (Vienna University, Österrike), Prof. Nancy Makri (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) och Prof. Anatole von Lilienfeld (​Vector Institute and University of Toronto, USA)
  • Webbsida
  • Arrangör: Kvantkemi-gruppen på Institutionen för kemi - BMC
  • Kontaktperson: Roland Lindh
  • Telefon: +46 18 4713263
  • Seminarium

2022 års Löwdin-symposium är en samling föreläsningar som representerar den imponerande mångfalden som finns inom teoretisk kemi. Symposiet hålls på engelska.

Årets Löwdin-symposium tillägnas exempel på den mångsidiga, progressiva och viktiga roll som teoretisk kemi och beräkningskemi spelar för kemins utveckling i allmänhet. Detta är i linje med donationen; för att hedra Per-Olov Löwdin för hans insatser inom området och att stödja genomförandet av kvantkemiska föreläsningar för att upplysa studenter och forskare inom området. Det är vårt nöje att i år bjuda in Löwdin-föreläsarna för åren 2013, 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022 för att ge oss exempel på detta. Föreläsarnas forskning är mångsidig, toppmodern, ny och innovativ.

Symposiet är öppet för allmänheten och kostnadsfritt. (Observera att symposiet hålls på engelska.)

För mer information om programmet samt presentation av respektive föreläsare, se länk: https://quantchem.weebly.com/the-2022-loumlwdin-symposium.html

Varmt välkommen!

På uppdrag av kommittén för kvantkemiska Löwdin-föreläsningar,
Prof. Roland Lindh, ordförande