Lic.seminarium: "Live long and phosphor: Synthesis of new 2,1,3-benzothiadiazole based scaffolds and novel organo-Au(I) luminophores"

Mauricio Posada Urrutia försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Live long and phosphor: Synthesis of new 2,1,3-benzothiadiazole based scaffolds and novel organo-Au(I) luminophores" inom ämnet kemi med inriktning mot organisk kemi.

Opponent: Prof. Sascha Ott, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet

Seminariet kommer att ges på engelska.