Halvtidsseminarium: "Study of spiro-OMeTAD as a hole transport material for solid-state plasmonic solar cell"

Xinjian Geng håller sitt halvtidsseminarium med titeln "Study of spiro-OMeTAD as a hole transport material for solid-state plasmonic solar cell" i ämnet kemi med inriktning mot fysikalisk kemi.

Seminariet kommer att hållas på engelska via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66896497472