Samtal om biomimetik med Johannes Messinger - En del av "Nobel Calling Stockholm 2021"

Johannes Messinger, professor i molekylär biomimetik på Institutionen för kemi - Ångström, samtalar med Fredrik Moberg, biolog och författare till boken "Den uppfinningsrika planeten", om biomimetik under rubriken "Naturen hjälper forskarna att lösa samhällsutmaningar". Samtalet ingår som en del i en samtalsserie under "Nobel Calling Stockholm 2021".

Med start den 4 oktober och avslut den 11 oktober tillkännages 2021 års nobelpris. Som ett led i det arrangerar Nobel Prize Museum "Nobel Calling Stockholm 2021" där det under veckan bjuds på en serie olika aktiviteter för att belysa vetenskapen inom de olika ämnena i form av samtal, föreläsningar, visningar och poddar, tillsammans med forskare, Nobelpristagare, akademiledamöter, m.fl. 

Samtalet med Johannes kommer att hållas på engelska. 

Mer information om samtalet och länk hittar du på Nobel Prize Museums hemsida.

Här hittar du även hela programmet för "Nobel Calling Stockholm 2021"-veckan.