Lic.seminarium: "Understanding degradation phenomena in LiNi0.5Mn1.5O4 cathodes for lithium ion batteries"

Alma Mathew håller sitt licentiatseminarium/försvarar sin lic.avhandling med titeln "Understanding degradation phenomena in LiNi0.5Mn1.5O4 cathodes for lithium ion batteries" i ämnet kemi med inriktning mot oorganisk kemi.

Handledare: Prof. Daniel Brandell, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi  

Seminariet kommer även gå att följa via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/3537237126  
(OBS! Kontakta föreläsaren eller handledaren i god tid innan seminariet börjar för att få tillgång till login-kod till seminariet.)