Lic.seminarium: "Mechanical and Electrochemical Stabilisation of Solid Polymer Electrolytes Through Additives"

Isabell Johansson håller sitt licentiatseminarium/försvarar sin lic.avhandling med titeln "Mechanical and Electrochemical Stabilisation of Solid Polymer Electrolytes Through Additives" inom ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Handledare: Jonas Mindemark, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

Seminariet kommer att hållas via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62673217607?pwd=WmNIYU5qQjc4aHl5V2M2cVEyZEJlQT09 
(OBS! Kontakta föreläsaren eller handledaren innan seminariet börjar för att få tillgång till login-kod till seminariet.)